Aviva

Wypowiedzenie umowy OC Aviva, jak to zrobić?
Aby prawidłowo wypowiedzieć posiadane ubezpieczenie OC podąrzaj za poniższymi krokami.
1. Wybierz rodzaj wypowiedzenia:
  • Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa.
  • lub
  • Wypowiedzenie w przypadku zakupu ubezpieczonego pojazdu.
2. Przygotuj wypowiedzenie umowy:
Wypełnij formularz, wygeneruj gotowe wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz podpisz.
lub
Pobierz puste wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz wypełnij.
3. Dostarcz dokument do ubezpieczyciela:

Pocztą na adres (1):
Aviva
Skr. Pocztowa 11
00-800 Warszawa 66

lub

Mailem na adres (2):
kontakt@aviva.pl

lub

Faksem na numer (3):
22 563 28 29

 

 

2. Przygotuj wypowiedzenie umowy:
Wypełnij formularz, wygeneruj gotowe wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz podpisz.
lub
Pobierz puste wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz wypełnij.
3. Dostarcz dokument do ubezpieczyciela:

Pocztą na adres (1):
Aviva
Skr. Pocztowa 11
00-800 Warszawa 66

lub

Mailem na adres (2):
kontakt@aviva.pl

lub

Faksem na numer (3):
22 563 28 29

 

 

Zakup pojazdu używanego nie oznacza, że wraz ze zmianą właściciela automatycznie wygasa jego polisa. Nowy właściciel – jeśli nie chce kontynuować współpracy z aktualnym ubezpieczycielem – musi wypowiedzieć OC. Jak to zrobić w towarzystwie ubezpieczeniowym AVIVA?

 

 

Wypowiedzenie OC w AVIVA odbywa się w 3 prostych krokach, które znajdziesz opisane poniżej. To prosty proces, który jest regulowany prawem.

 

 

Brak wypowiedzenia OC skutkuje jego przedłużeniem. Dlatego jeśli nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów pamiętaj, aby złożyć dokumenty w odpowiednim czasie:

 

  • W przypadku końca terminu obowiązywania polisy należy ją wypowiedzieć najpóźniej na dzień przed jej wygaśnięciem
  • W przypadku zakupu pojazdu używanego należy wypowiedzieć ją niezwłocznie, jeśli została zawarta nowa polisa u innego ubezpieczyciela – w ten sposób unikniesz płacenia za 2 polisy

 

 

(1)Nie zapomnij o tym, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wypowiedzenie wpłynęło do ubezpieczyciela oraz informację o dacie wpłynięcia wypowiedzenia.

 

(2)Mail powinien zawierać zeskanowane lub sfotografowane koniecznie własnoręcznie podpisane wypowiedzenie.

Zwykle ubezpieczyciel odsyła zwrotkę jako potwierdzenie otrzymania wiadomości.

 

(3)Nie zapominaj o zachowaniu potwierdzenia wysłania faksu.

 

Pamiętaj!

Skuteczne wypowiedzenie to takie które wpłynie do Link4 najpóźniej przedostatniego dnia okresu trwania ubezpieczenia. Jeżeli Link4 otrzyma wypowiedzenie po tym terminie, będzie się to wiązało z automatycznym przedłużeniem umowy, oraz obowiązkiem opłacenia składki.