Benefia

Wypowiedzenie umowy OC Benefia, jak to zrobić?
Aby prawidłowo wypowiedzieć posiadane ubezpieczenie OC podąrzaj za poniższymi krokami.
1. Wybierz rodzaj wypowiedzenia:
  • Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa.
  • lub
  • Wypowiedzenie w przypadku zakupu ubezpieczonego pojazdu.
2. Przygotuj wypowiedzenie umowy:
Wypełnij formularz, wygeneruj gotowe wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz podpisz.
lub
Pobierz puste wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz wypełnij.
3. Dostarcz dokument do ubezpieczyciela:

Pocztą na adres (1):
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
ul. Rydygiera 21A
01-793 Warszawa

 

lub

 

Mailem na adres (2):
centrala@benefia.pl

lub

Faksem na numer (3):
22 544 14 74

lub 

 

Osobiście do placówki(4)

Mapa placówek

2. Przygotuj wypowiedzenie umowy:
Wypełnij formularz, wygeneruj gotowe wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz podpisz.
lub
Pobierz puste wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz wypełnij.
3. Dostarcz dokument do ubezpieczyciela:

Pocztą na adres (1):
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
ul. Rydygiera 21A
01-793 Warszawa

 

lub

 

Mailem na adres (2):
centrala@benefia.pl

lub

Faksem na numer (3):
22 544 14 74

lub 

 

Osobiście do placówki(4)

Mapa placówek

Masz polisę OC w Benefii i chcesz ją wypowiedzieć? Zapomnij o długich i żmudnych procedurach. Z nami przekonasz się, że wypowiedzenie OC może być szybkie i proste. Wystarczy że będziesz podążać za instrukcją podaną poniżej.

 

Polisa OC jest obowiązkowa. Zawierana jest na rok. Każdą polisę można wypowiedzieć w dowolnym momencie. Jeśli nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów należy pamiętać o przestrzeganiu odpowiednich terminów.

 

Polisę, której kończy się okres trwania należy wypowiedzieć najpóźniej na dzień przed końcem jej obowiązywania. W innym przypadku zostanie ona przedłużona i do momentu jej wypowiedzenia w Benefii należy ją opłacać – nawet jeśli już została zawarta polisa u nowego ubezpieczyciela.

 

 

Wypowiedzenie OC w towarzystwie ubezpieczeniowym Benefia to tylko 3 proste kroki. Skorzystaj z naszego kreatora, aby szybko rozwiązać polisę OC.

 

 

(1)Nie zapomnij o tym, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wypowiedzenie wpłynęło do ubezpieczyciela oraz informację o dacie wpłynięcia wypowiedzenia.

 

(2)Mail powinien zawierać zeskanowane lub sfotografowane koniecznie własnoręcznie podpisane wypowiedzenie.

Zwykle ubezpieczyciel odsyła zwrotkę jako potwierdzenie otrzymania wiadomości.

 

(3)Nie zapominaj o zachowaniu potwierdzenia wysłania faksu.

 

(4)Nie zapomnij wydrukować dwóch kopii wypowiedzenia, jedno zostawiasz u agenta lub w placówce, na drugim prosisz o podpis z datą wpłynięcia, dzięki temu masz potwierdzenie, że wypowiedzenie zostało złożone.

 

Pamiętaj!

Skuteczne wypowiedzenie to takie które wpłynie do Benefii najpóźniej przedostatniego dnia okresu trwania ubezpieczenia. Jeżeli Benefia otrzyma wypowiedzenie po tym terminie, będzie się to wiązało z automatycznym przedłużeniem umowy, oraz obowiązkiem opłacenia składki.