Generali

Wypowiedzenie umowy OC Generali, jak to zrobić?
Aby prawidłowo wypowiedzieć posiadane ubezpieczenie OC podąrzaj za poniższymi krokami.
1. Wybierz rodzaj wypowiedzenia:
  • Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa.
  • lub
  • Wypowiedzenie w przypadku zakupu ubezpieczonego pojazdu.
2. Przygotuj wypowiedzenie umowy:
Wypełnij formularz, wygeneruj gotowe wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz podpisz.
lub
Pobierz puste wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz wypełnij.
3. Dostarcz dokument do ubezpieczyciela:

Pocztą na adres (1):
Generali T.U. S.A. Departament Sprzedaży Bezpośredniej
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

lub

Mailem na adres (2):
direct@generali.pl

lub

Faksem na numer (3):
22 543 08 90

lub 

 

Osobiście do placówki(4)

Mapa placówek

2. Przygotuj wypowiedzenie umowy:
Wypełnij formularz, wygeneruj gotowe wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz podpisz.
lub
Pobierz puste wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz wypełnij.
3. Dostarcz dokument do ubezpieczyciela:

Pocztą na adres (1):
Generali T.U. S.A. Departament Sprzedaży Bezpośredniej
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

lub

Mailem na adres (2):
direct@generali.pl

lub

Faksem na numer (3):
22 543 08 90

lub 

 

Osobiście do placówki(4)

Mapa placówek

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. W momencie zakupu auta możesz je nabyć bez polisy (w przypadku nowego samochodu) lub z polisą (używany pojazd). W drugim przypadku możesz zachować obowiązującą polisę lub ją wypowiedzieć.

 

Przygotowaliśmy dla Ciebie krótką ściągę, która w 3 krokach przeprowadzi Cię przez proces wypowiedzenia OC w Generali. Wybierz rodzaj wypowiedzenia, który Cię interesuje, a następnie podążaj za instrukcją.

 

Pamiętaj:

  • OC możesz wypowiedzieć w każdej chwili - nawet w trakcie trwania polisy
  • Każda polisa OC przedłużana jest automatycznie – jeśli nie chcesz kontynuować jej w Generali, musisz złożyć wypowiedzenie
  • Jeśli nabyłeś nową polisę, a poprzedniej nie wypowiedziałeś przed końcem jej obowiązywania, musisz uregulować należność za dni, w które obowiązywała – aby uniknąć dodatkowych kosztów pamiętaj zatem o terminowym wypowiedzeniu OC

 

 

(1)Nie zapomnij o tym, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wypowiedzenie wpłynęło do ubezpieczyciela oraz informację o dacie wpłynięcia wypowiedzenia.

 

(2)Mail powinien zawierać zeskanowane lub sfotografowane koniecznie własnoręcznie podpisane wypowiedzenie.

Zwykle ubezpieczyciel odsyła zwrotkę jako potwierdzenie otrzymania wiadomości.

 

(3)Nie zapominaj o zachowaniu potwierdzenia wysłania faksu.

 

(4)Nie zapomnij wydrukować dwóch kopii wypowiedzenia, jedno zostawiasz u agenta lub w placówce, na drugim prosisz o podpis z datą wpłynięcia, dzięki temu masz potwierdzenie, że wypowiedzenie zostało złożone.

 

Pamiętaj!

Skuteczne wypowiedzenie to takie które wpłynie do Generali najpóźniej przedostatniego dnia okresu trwania ubezpieczenia. Jeżeli Generali otrzyma wypowiedzenie po tym terminie, będzie się to wiązało z automatycznym przedłużeniem umowy, oraz obowiązkiem opłacenia składki.