Gothaer

Wypowiedzenie umowy OC Gothaer, jak to zrobić?
Aby prawidłowo wypowiedzieć posiadane ubezpieczenie OC podąrzaj za poniższymi krokami.
1. Wybierz rodzaj wypowiedzenia:
  • Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa.
  • lub
  • Wypowiedzenie w przypadku zakupu ubezpieczonego pojazdu.
2. Przygotuj wypowiedzenie umowy:
Wypełnij formularz, wygeneruj gotowe wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz podpisz.
lub
Pobierz puste wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz wypełnij.
3. Dostarcz dokument do ubezpieczyciela:

Pocztą na adres (1):

Centrala Gothaer
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa

lub

Mailem na adres (2):
kontakt@gothaer.pl

lub

Faksem na numer (3):
22 469 69 70

lub 

Osobiście do placówki(4)

Mapa placówek

2. Przygotuj wypowiedzenie umowy:
Wypełnij formularz, wygeneruj gotowe wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz podpisz.
lub
Pobierz puste wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz wypełnij.
3. Dostarcz dokument do ubezpieczyciela:

Pocztą na adres (1):

Centrala Gothaer
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa

lub

Mailem na adres (2):
kontakt@gothaer.pl

lub

Faksem na numer (3):
22 469 69 70

lub 

Osobiście do placówki(4)

Mapa placówek

 Każdą polisę OC można wypowiedzieć w dowolnym momencie.

 

Jak wypowiedzieć OC w Gothaer?

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC może nastąpić w 2 sytuacjach:

  • wypowiedzenie OC wraz z końcem terminu jego obowiązywania
  • wypowiedzenie OC w związku z zakupem ubezpieczonego pojazdu

W obu przypadkach należy pobrać formularz wypowiedzenia umowy, wypełnić go oraz podpisać. W przypadku zakupu ubezpieczonego pojazdu należy dołączyć umowę kupna-sprzedaży.

 

Gotowe dokumenty dostarcz do ubezpieczyciela w wybranej formie:

 

- pocztą, wysyłając dokumenty na adres:

Centrala Gothaer
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa

 

- drogą elektroniczną - e-mail: kontakt@gothaer.pl

 

-  faksem: 22 469 69 70

 

- zanosząc wypowiedzenie osobiście do wybranej placówki

 

Pamiętaj o przygotowaniu dokumentów w 2 egzemplarzach.

 

 

(1)Nie zapomnij o tym, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wypowiedzenie wpłynęło do ubezpieczyciela oraz informację o dacie wpłynięcia wypowiedzenia.

 

(2)Mail powinien zawierać zeskanowane lub sfotografowane koniecznie własnoręcznie podpisane wypowiedzenie.

Zwykle ubezpieczyciel odsyła zwrotkę jako potwierdzenie otrzymania wiadomości.

 

(3)Nie zapominaj o zachowaniu potwierdzenia wysłania faksu.

 

(4)Nie zapomnij wydrukować dwóch kopii wypowiedzenia, jedno zostawiasz u agenta lub w placówce, na drugim prosisz o podpis z datą wpłynięcia, dzięki temu masz potwierdzenie, że wypowiedzenie zostało złożone.

 

Pamiętaj!

Skuteczne wypowiedzenie to takie które wpłynie do Gothaer najpóźniej przedostatniego dnia okresu trwania ubezpieczenia. Jeżeli Gothaer otrzyma wypowiedzenie po tym terminie, będzie się to wiązało z automatycznym przedłużeniem umowy, oraz obowiązkiem opłacenia składki.