HDI

Wypowiedzenie umowy OC HDI, jak to zrobić?
Aby prawidłowo wypowiedzieć posiadane ubezpieczenie OC podąrzaj za poniższymi krokami.
1. Wybierz rodzaj wypowiedzenia:
  • Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa.
  • lub
  • Wypowiedzenie w przypadku zakupu ubezpieczonego pojazdu.
2. Przygotuj wypowiedzenie umowy:
Wypełnij formularz, wygeneruj gotowe wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz podpisz.
lub
Pobierz puste wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz wypełnij.
3. Dostarcz dokument do ubezpieczyciela:

Pocztą na adres (1):
TUiR WARTA S.A. Centrala
ul Chmielna 85/87
00-805 warszawa

 

lub


Mailem na adres (2):
info@hdi-asekuracja.pl

lub

Faksem na numer (3):
22 449 89 24

lub 

 

Osobiście do placówki(4)

Mapa placówek

2. Przygotuj wypowiedzenie umowy:
Wypełnij formularz, wygeneruj gotowe wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz podpisz.
lub
Pobierz puste wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz wypełnij.
3. Dostarcz dokument do ubezpieczyciela:

Pocztą na adres (1):
TUiR WARTA S.A. Centrala
ul Chmielna 85/87
00-805 warszawa

 

lub


Mailem na adres (2):
info@hdi-asekuracja.pl

lub

Faksem na numer (3):
22 449 89 24

lub 

 

Osobiście do placówki(4)

Mapa placówek

(1)Nie zapomnij o tym, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wypowiedzenie wpłynęło do ubezpieczyciela oraz informację o dacie wpłynięcia wypowiedzenia.

 

(2)Mail powinien zawierać zeskanowane lub sfotografowane koniecznie własnoręcznie podpisane wypowiedzenie.

Zwykle ubezpieczyciel odsyła zwrotkę jako potwierdzenie otrzymania wiadomości.

 

(3)Nie zapominaj o zachowaniu potwierdzenia wysłania faksu.

 

(4)Nie zapomnij wydrukować dwóch kopii wypowiedzenia, jedno zostawiasz u agenta lub w placówce, na drugim prosisz o podpis z datą wpłynięcia, dzięki temu masz potwierdzenie, że wypowiedzenie zostało złożone.

 

Pamiętaj!

Skuteczne wypowiedzenie to takie które wpłynie do HDI najpóźniej przedostatniego dnia okresu trwania ubezpieczenia. Jeżeli HDI otrzyma wypowiedzenie po tym terminie, będzie się to wiązało z automatycznym przedłużeniem umowy, oraz obowiązkiem opłacenia składki.