InterRisk

Wypowiedzenie umowy OC InterRisk, jak to zrobić?
Aby prawidłowo wypowiedzieć posiadane ubezpieczenie OC podąrzaj za poniższymi krokami.
1. Wybierz rodzaj wypowiedzenia:
  • Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa.
  • lub
  • Wypowiedzenie w przypadku zakupu ubezpieczonego pojazdu.
2. Przygotuj wypowiedzenie umowy:
Wypełnij formularz, wygeneruj gotowe wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz podpisz.
lub
Pobierz puste wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz wypełnij.
3. Dostarcz dokument do ubezpieczyciela:

Pocztą na adres (1):
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa


lub

Mailem na adres (2):
wypowiedzenie.oc@interrisk.pl

lub

Faksem na numer (3):
22 337 86 64

lub 

Osobiście do placówki(4)

Mapa placówek

2. Przygotuj wypowiedzenie umowy:
Wypełnij formularz, wygeneruj gotowe wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz podpisz.
lub
Pobierz puste wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz wypełnij.
3. Dostarcz dokument do ubezpieczyciela:

Pocztą na adres (1):
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa


lub

Mailem na adres (2):
wypowiedzenie.oc@interrisk.pl

lub

Faksem na numer (3):
22 337 86 64

lub 

Osobiście do placówki(4)

Mapa placówek

Szukasz informacji, jak poprawnie złożyć wypowiedzenie OC w InterRisk? Mamy odpowiedź na Twoje pytanie w postaci prostego narzędzia, które poprowadzi Cię za rękę. Dopełnienie wszystkich procedur jest bardzo istotne. Przekroczenie terminu złożenia wypowiedzenia oznacza, że jesteś zobligowany do opłacenia składki za okres od daty automatycznego odnowienia do momentu zarejestrowania dokumentu przez ubezpieczyciela. Nasz kreator wniosku wypowiedzenia OC w InterRisk pomoże Ci uniknąć przykrych konsekwencji.

 

Aby złożyć wypowiedzenie OC w InterRisk, powinieneś wykonać trzy kroki. Przygotowane przez nas narzędzie da Ci możliwość wyboru rodzaju wypowiedzenia. Na tej podstawie kreator stworzy formularz do wypełnienia. Możesz także uzupełnić potrzebne dane bezpośrednio na stronie. Dzięki temu wygenerujesz kompletny dokument do wysłania. Wystarczy go tylko wydrukować i przesłać w formie listu, maila lub faksu na adres, który znajdziesz w naszym kreatorze.

 

Wykorzystaj proste narzędzie i złóż wypowiedzenie OC w InterRisk.

 

 

(1)Nie zapomnij o tym, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wypowiedzenie wpłynęło do ubezpieczyciela oraz informację o dacie wpłynięcia wypowiedzenia.

 

(2)Mail powinien zawierać zeskanowane lub sfotografowane koniecznie własnoręcznie podpisane wypowiedzenie.

Zwykle ubezpieczyciel odsyła zwrotkę jako potwierdzenie otrzymania wiadomości.

 

(3)Nie zapominaj o zachowaniu potwierdzenia wysłania faksu.

 

(4)Nie zapomnij wydrukować dwóch kopii wypowiedzenia, jedno zostawiasz u agenta lub w placówce, na drugim prosisz o podpis z datą wpłynięcia, dzięki temu masz potwierdzenie, że wypowiedzenie zostało złożone.

 

Pamiętaj!

Skuteczne wypowiedzenie to takie które wpłynie do InterRisk najpóźniej przedostatniego dnia okresu trwania ubezpieczenia. Jeżeli InterRisk otrzyma wypowiedzenie po tym terminie, będzie się to wiązało z automatycznym przedłużeniem umowy, oraz obowiązkiem opłacenia składki