MTU

Wypowiedzenie umowy OC MTU, jak to zrobić?
Aby prawidłowo wypowiedzieć posiadane ubezpieczenie OC podąrzaj za poniższymi krokami.
1. Wybierz rodzaj wypowiedzenia:
  • Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa.
  • lub
  • Wypowiedzenie w przypadku zakupu ubezpieczonego pojazdu.
2. Przygotuj wypowiedzenie umowy:
Wypełnij formularz, wygeneruj gotowe wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz podpisz.
lub
Pobierz puste wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz wypełnij.
3. Dostarcz dokument do ubezpieczyciela:

Pocztą na adres (1):
MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

lub

Mailem na adres (2):
wypowiedzenia@mtu.pl

lub

Faksem na numer (3):
58 555 63 02

2. Przygotuj wypowiedzenie umowy:
Wypełnij formularz, wygeneruj gotowe wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz podpisz.
lub
Pobierz puste wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz wypełnij.
3. Dostarcz dokument do ubezpieczyciela:

Pocztą na adres (1):
MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

lub

Mailem na adres (2):
wypowiedzenia@mtu.pl

lub

Faksem na numer (3):
58 555 63 02

Planujesz złożyć wypowiedzenie OC w MTU? Mamy dla Ciebie praktyczny poradnik, który w przystępny sposób opisuje kolejne kroki całej procedury. Przestrzeganie określonych zasad wypowiedzenia umowy jest bardzo istotne. Przekroczenie wyznaczonych terminów nakłada obowiązek opłacenia składki od daty automatycznego odnowienia do dnia faktycznego wpłynięcia wypowiedzenia do firmy ubezpieczeniowej. Nasza instrukcja uchroni Cię przed niepotrzebnymi nerwami  i kosztami wypowiedzenia OC w MTU.

 

Od skutecznej realizacji całej procedury dzielą Cię zaledwie trzy kroki. Najlepiej obrazuje to przygotowany przez nas schemat postępowania. Różni się on w zależności od rodzaju wypowiedzenia OC w MTU. Wystarczy wybrać jedną z opcji. Nasz kreator poprowadzi Cię za rękę. Zyskasz możliwość pobrania pustego druku wypowiedzenia lub wypełnienia wszystkich danych w formularzu online i wydruku kompletnego dokumentu. Pozostanie Ci jedynie wysłać go do ubezpieczyciela.

 

 

Z naszym kreatorem wypowiedzenie OC w MTU jest banalnie proste.

 

 

(1)Nie zapomnij o tym, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wypowiedzenie wpłynęło do ubezpieczyciela oraz informację o dacie wpłynięcia wypowiedzenia.

 

(2)Mail powinien zawierać zeskanowane lub sfotografowane koniecznie własnoręcznie podpisane wypowiedzenie.

Zwykle ubezpieczyciel odsyła zwrotkę jako potwierdzenie otrzymania wiadomości.

 

(3)Nie zapominaj o zachowaniu potwierdzenia wysłania faksu.

 

Pamiętaj!

Skuteczne wypowiedzenie to takie które wpłynie do MTU najpóźniej przedostatniego dnia okresu trwania ubezpieczenia. Jeżeli MTU otrzyma wypowiedzenie po tym terminie, będzie się to wiązało z automatycznym przedłużeniem umowy, oraz obowiązkiem opłacenia składki.