PZU

Wypowiedzenie umowy OC PZU, jak to zrobić?
Aby prawidłowo wypowiedzieć posiadane ubezpieczenie OC podąrzaj za poniższymi krokami.
1. Wybierz rodzaj wypowiedzenia:
  • Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa.
  • lub
  • Wypowiedzenie w przypadku zakupu ubezpieczonego pojazdu.
2. Przygotuj wypowiedzenie umowy:
Wypełnij formularz, wygeneruj gotowe wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz podpisz.
lub
Pobierz puste wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz wypełnij.
3. Dostarcz dokument do ubezpieczyciela:

Pocztą na adres (1):
Contact Center Grupy PZU
ul. Postępu 18 a
02-676 Warszawa

lub

Mailem na adres (2):
kontakt@pzu.pl

lub

Faksem na numer (3):
22 4 102 102

lub

Osobiście do placówki lub agenta (4):
Lista placówek

2. Przygotuj wypowiedzenie umowy:
Wypełnij formularz, wygeneruj gotowe wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz podpisz.
lub
Pobierz puste wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz wypełnij.
3. Dostarcz dokument do ubezpieczyciela:

Pocztą na adres (1):
Contact Center Grupy PZU
ul. Postępu 18 a
02-676 Warszawa

lub

Mailem na adres (2):
kontakt@pzu.pl

lub

Faksem na numer (3):
22 4 102 102

lub

Osobiście do placówki lub agenta (4):
Lista placówek

Nasza strona powstała z myślą o tym, by ułatwić posiadaczom samochodów wypowiedzenie OC. Dzięki naszej pomocy można szybko przygotować wniosek do wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, w tym możliwe jest sprawniejsze rozwiązanie umowy z firmą PZU.

 

Wniosek wygląda inaczej w zależności od tego, czy sprawa dotyczy wypowiedzenia umowy w związku ze zbliżającym się końcem okresu, na jaki jest zawarta, czy chodzi o postępowanie w przypadku zakupu ubezpieczonego pojazdu.

 

Po zaznaczeniu rodzaju wypowiedzenia wyświetli się gotowy formularz do wypełnienia. Wystarczy go wypisać, następnie wydrukować i własnoręcznie podpisać. Istnieje opcja pobrania pustego pliku, który można wypisać dopiero po wydruku. Wniosek należy zawieźć do firmy ubezpieczeniowej, wysłać faksem, na adres siedziby lub adres mailowy. Adresy te udostępniliśmy w naszym serwisie.

 

 

(1)Nie zapomnij o tym, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wypowiedzenie wpłynęło do ubezpieczyciela oraz informację o dacie wpłynięcia wypowiedzenia.

 

(2)Mail powinien zawierać zeskanowane lub sfotografowane koniecznie własnoręcznie podpisane wypowiedzenie.

Zwykle ubezpieczyciel odsyła zwrotkę jako potwierdzenie otrzymania wiadomości.

 

(3)Nie zapominaj o zachowaniu potwierdzenia wysłania faksu.

 

(4)Nie zapomnij wydrukować dwóch kopii wypowiedzenia, jedno zostawiasz u agenta lub w placówce, na drugim prosisz o podpis z datą wpłynięcia, dzięki temu masz potwierdzenie, że wypowiedzenie zostało złożone.

 

Pamiętaj!

Skuteczne wypowiedzenie to takie które wpłynie do PZU najpóźniej przedostatniego dnia okresu trwania ubezpieczenia. Jeżeli PZU otrzyma wypowiedzenie po tym terminie, będzie się to wiązało z automatycznym przedłużeniem umowy, oraz obowiązkiem opłacenia składki.