Uniqa

Wypowiedzenie umowy OC Uniqa, jak to zrobić?
Aby prawidłowo wypowiedzieć posiadane ubezpieczenie OC podąrzaj za poniższymi krokami.
1. Wybierz rodzaj wypowiedzenia:
  • Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa.
  • lub
  • Wypowiedzenie w przypadku zakupu ubezpieczonego pojazdu.
2. Przygotuj wypowiedzenie umowy:
Wypełnij formularz, wygeneruj gotowe wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz podpisz.
lub
Pobierz puste wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz wypełnij.
3. Dostarcz dokument do ubezpieczyciela:

Pocztą na adres (1):
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

lub

Faksem na numer (2):
42 637 74 30

 

lub 

 

Osobiście do placówki(3)

Mapa placówek

2. Przygotuj wypowiedzenie umowy:
Wypełnij formularz, wygeneruj gotowe wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz podpisz.
lub
Pobierz puste wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz wypełnij.
3. Dostarcz dokument do ubezpieczyciela:

Pocztą na adres (1):
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

lub

Faksem na numer (2):
42 637 74 30

 

lub 

 

Osobiście do placówki(3)

Mapa placówek

(1)Nie zapomnij o tym, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wypowiedzenie wpłynęło do ubezpieczyciela oraz informację o dacie wpłynięcia wypowiedzenia.

 

(2)Nie zapominaj o zachowaniu potwierdzenia wysłania faksu.

 

(3)Nie zapomnij wydrukować dwóch kopii wypowiedzenia, jedno zostawiasz u agenta lub w placówce, na drugim prosisz o podpis z datą wpłynięcia, dzięki temu masz potwierdzenie, że wypowiedzenie zostało złożone.

 

Pamiętaj!

Skuteczne wypowiedzenie to takie które wpłynie do Uniqa najpóźniej przedostatniego dnia okresu trwania ubezpieczenia. Jeżeli Uniqa otrzyma wypowiedzenie po tym terminie, będzie się to wiązało z automatycznym przedłużeniem umowy, oraz obowiązkiem opłacenia składki.