Uniqa

Wypowiedzenie umowy OC Uniqa, jak to zrobić?
Aby prawidłowo wypowiedzieć posiadane ubezpieczenie OC podąrzaj za poniższymi krokami.
1. Wybierz rodzaj wypowiedzenia:
  • Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa.
  • lub
  • Wypowiedzenie w przypadku zakupu ubezpieczonego pojazdu.
2. Przygotuj wypowiedzenie umowy:
Wypełnij formularz, wygeneruj gotowe wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz podpisz.
lub
Pobierz puste wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz wypełnij.
3. Dostarcz dokument do ubezpieczyciela:

Pocztą na adres (1):
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

lub

Faksem na numer (2):
42 637 74 30

 

lub 

 

Osobiście do placówki(3)

Mapa placówek

2. Przygotuj wypowiedzenie umowy:
Wypełnij formularz, wygeneruj gotowe wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz podpisz.
lub
Pobierz puste wypowiedzenie umowy, wydrukuj oraz wypełnij.
3. Dostarcz dokument do ubezpieczyciela:

Pocztą na adres (1):
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

lub

Faksem na numer (2):
42 637 74 30

 

lub 

 

Osobiście do placówki(3)

Mapa placówek

Odwiedzając nasz serwis, można mieć pewność, że pomożemy przejść przez wypowiedzenie OC we wszystkich największych towarzystwach ubezpieczeniowych. Za naszym pośrednictwem rozwiążesz umowę OC na przykład z Uniqą. Co należy zrobić?

 

Najpierw musisz sprecyzować, czy wypowiedzenie będzie dotyczyło pojazdu, który posiada ubezpieczenie w Uniqa i kończy się termin umowy, czy chcesz zrezygnować z OC, jakie już ma kupiony przez Ciebie pojazd. Następnie będziesz mieć przed sobą formularz, który podpisany trzeba dostarczyć do ubezpieczyciela. Możesz go wypełnić na naszej stronie, a później tylko wydrukować i podpisać, a jeśli wolisz, możesz wydrukować pusty wniosek, który następnie wypiszesz ręcznie. Tak przygotowany dokument możesz przesłać lub zawieźć do firmy ubezpieczeniowej. Adres korespondencyjny i mailowy znajdziesz na naszej stronie.

 

 

(1)Nie zapomnij o tym, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wypowiedzenie wpłynęło do ubezpieczyciela oraz informację o dacie wpłynięcia wypowiedzenia.

 

(2)Nie zapominaj o zachowaniu potwierdzenia wysłania faksu.

 

(3)Nie zapomnij wydrukować dwóch kopii wypowiedzenia, jedno zostawiasz u agenta lub w placówce, na drugim prosisz o podpis z datą wpłynięcia, dzięki temu masz potwierdzenie, że wypowiedzenie zostało złożone.

 

Pamiętaj!

Skuteczne wypowiedzenie to takie które wpłynie do Uniqa najpóźniej przedostatniego dnia okresu trwania ubezpieczenia. Jeżeli Uniqa otrzyma wypowiedzenie po tym terminie, będzie się to wiązało z automatycznym przedłużeniem umowy, oraz obowiązkiem opłacenia składki.